İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Grubumuzda, İnsan Kaynakları önemli bir rol üstlenir ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki firmalarımızın hedefleri doğrultusunda, diğer birimlerimiz ile uyum içerisinde çalışır.

Vizyonumuz
Aktif Group’u, bilimsel normların benimsendiği ve çalışmak için öncelikle tercih edilen gruplardan biri konumuna getirmektir.

Misyonumuz
Sürekli gelişime ve çalışan memnuniyetine dayanan, kurumsal hedef, değer ve stratejilerle uyumlu, etkin insan kaynakları politikaları geliştirip, Aktif Group’un hedeflediği başarılı sonuçlara ulaşmasına destek olmaktır.

İlkelerimiz

  • Gruba, kalifiye, yeniliklere ve değişime açık, yenilikleri ve değişimleri takip eden, kurum değerlerini benimseyip, yaşatacak personel kazandırmak ve gerekirse yetiştirmek,
  • Sorumluluklarından zevk alan, işini geliştirmek için her fırsatı değerlendiren, üretken çalışanların hakim olduğu kurumsal bir yapı oluşturmak,
  • Çalışanların kısa zamanda en üst seviyede verimliliğe ulaşmalarını sağlayabilmek için olanaklar yaratmak,
  • Değerlerine ve geleneklerine saygılı, bir o kadar da çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmaya çalışan personel yetiştirmek,
  • Çalışanların, hem kendilerini geliştirmelerini hem de işlerinde uzmanlaşmalarını sağlamak için, her düzeyde, farklı içeriklerle hazırlanan eğitim programlarıyla, organizasyona sağladıkları katma değeri artırmaktır.

 

Değerlerimiz

  • Etkin takım çalışmasına olan inancımız doğrultusunda; herkes takımın bir parçasıdır ve ekip içi sinerjiyi ve manevi gücü artırmakla sorumludur.
  • Tüm ilişkilerde yasalara, ahlak kurallarına daima uyulur, yasal ve sosyal sorumlulukları yerine getirmenin verdiği bilinçle bunlardan asla taviz verilmez.
  • Elde edilen başarının ve gururun, tüm ekip üyelerince paylaşılması esastır.
  • Kalite felsefesi, çalışma hayatının tüm alanlarında uygulanır ve yapılan her işte dünya standartlarında kalite hedeflenerek, faaliyetler bu doğrultuda yürütülür.