YÖNETİCİLER
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet NÜKTE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet CAMIZCI
Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe ALTUĞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih NÜKTE
Yönetim Kurulu Üyesi
Gülşah DEMİR
Genel Merkez
Grup Finans Direktörü
Gülşah DEMİR
Grup Mali ve İdari İşler Direktörü
Burhan DÜZ
Grup Muhasebe Müdürü
Yakut EĞRİ
Grup Finans Müdürü
Selda KOÇAN
Lojistik Müdürü
Türkan YILDIRIM
Grup Muhasebe Şefi
Hilmi DOĞRU